- سلام دلفان | اخبار شهرستان دلفان| نخستین سایت خبری تحلیلی در دلفان - http://salamdelfan.ir -

دلفان سفید پوش شده از نعمت الهی+ گزارش تصویری

سلام دلفان؛ تصاویر ارسالی از همشهریان؛