- سلام دلفان | اخبار شهرستان دلفان| نخستین سایت خبری تحلیلی در دلفان - http://salamdelfan.ir -

رييس كل دادگستري لرستان: در شناخت مصالح و مفاسد دچار آفت زدگي فكري شده ايم

به گزارشسلام دلفان به نقل از ايرنا، جعفر بدري روز سه شنبه در جلسه تخصصي شوراي معاونان دادگستري لرستان افزود: تحجر و التقاط دو جريان انحرافي است كه اديان و نظام هاي فكري مختلف را در معرض آسيب هاي فراواني قرار داده است و در جانب افراط و تفريط، هر دو ماهيتي تخريبي وضد ديني دارند.
وي پا فشردن بر برداشت خاص از اصول اعتقادي يا اخلاقي، يكي از آفات بزرگ خردورزي ديني است، اظهار داشت: قوانين اسلامي بر اساس مصالح و مفاسد موجود در زندگي نوع بشر وضع شده است، نظام اخلاقي، حقوقي و سياسي اسلام، نظامي خشك وبي انعطاف نيست كه حرام و حلالش هميشه و در همه زمان به لحاظ عملي الزام آور باشد.
وي تصريح كرد: بي خبري از تغييرات اجتماعي و نقش آن در تحولات زندگي باعث مي شود كه افراد متحجر روش وسيره عملي خاصي را كه حجيت عقلي وشرعي ندارد به عنوان ارزش هاي ثابت وتغيير ناپذير تلقي كرده ودر سياه چال انديشه هاي تاريك خود باقي بمانند.
بدري افزود: همين بي خبري باعث مي شود كه اين افراد نتوانند پويايي وانعطاف دين مبين اسلام در برابر ضرورت ها و واقعيت هاي متغير جهان را درك كنند و در نتيجه بر تفسير راكد وخشك از اسلام و اصول انقلاب اصرار مي ورزند و با ارائه تصويري تحكم آميز وانعطاف ناپذير از شريعت اسلامي راه را براي ورود وظهور گرايش هاي انحرافي و دين ستيزانه در جامعه هموارتر كرده و بهانه به دست دشمنان و بدخواهان اسلام و مسلمانان مي دهند.