- سلام دلفان | اخبار شهرستان دلفان| نخستین سایت خبری تحلیلی در دلفان - http://salamdelfan.ir -

پاداش زيارت امام رضا (ع) از زبان فرزندش

پاداش زيارت مزار امام معصوم جزاي اخروي است.

شيخ صدوق، از عبدالعظيم حسني، از ابوجعفر محمد بن علي الرضا (امام جواد) (ع) روايت كرده كه فرمودند: من براي آن كس كه پدرم (ع) را در طوس زيارت كند در حالي كه حق او را بشناسد از سوي خداوند متعال بهشت را ضمانت مي‌كنم.
منبع حديث:
عيون اخبار الرضا (ع)، ج 7، ص 256.