- سلام دلفان | اخبار شهرستان دلفان| نخستین سایت خبری تحلیلی در دلفان - http://salamdelfan.ir -

نجات یک راننده از چنگال گرگ ها /حضور به موقع امدادگران هلال احمر

به گزارش خبر نگار سلام دلفان- سهرابی مسئول شیفت پایگاه امداد و نجات گشورگفت: شب گذشته پس از سه ساعت عملیات رها سازی خودرو ها از برف و کولاک برای استراحت وارد پایگاه شدیم که از طریق  112به ما گزارش تصادف و واژگونی خوردو در محور 5 کیلومتری نورآباد را دادند و به محض دریافت گزارش با تیم امداد خود را به محل تصادف رساندیم که متوجه  تعدادی گرگ در اطراف ماشین مورد نظر شدیم و اگر یک دقیقه دیر تر به محل تصادف میرسیدیم گرگ ها کار خود را انجام داده بودند.

وی افزود: گله گرگ‌ها به راننده  حمله بردند و در پي آن گروه امداد وارد عمل شده و با به صدا درآوردن آژير خطر و ديگر اقدامات اساسي جان راننده را از دست گرگ‌ها نجات دادند.

وی افزود: توصیه امدادگران این است که هنگام بروز حادثه در کولاک و در شب تا رسیدن نیروهای امداد از خودرو خارج نشوند.