- سلام دلفان | اخبار شهرستان دلفان| نخستین سایت خبری تحلیلی در دلفان - http://salamdelfan.ir -

توضیحات دبیر جبهه متحد اصولگرایان شهرستان دلفان در خصوص خبر سلام دلفان

شیرعلی شهبازی؛ دبیر جبهه متحد اصولگرایان شهرستان دلفان توضیحاتی را در خصوص خبر سلام دلفان که در شنیده های سایت درج شده بود به سایت ارسال نمود که متن آن در ادامه آمده است:

 مدیر محترم سایت سلام دلفان با سلام

پیرو درج مطلبی ذیل عنوان تشکیل کمیته جبهه متحد اصولگرایان در دلفان که بر اساس شنیده ها و پیش بینی ها مواردی بعنوان برنامه های احتمالی جبهه متحد اصولگرایان شهرستان مطرح گردیده، به جهت تنویر افکار عمومی به آگاهی می رساند؛ هسته شهرستان جبهه تاکنون هیچ گزینه ای را به عنوان نامزد مدنظر، تعیین ننموده است. بدیهی است کلیه گزینه های مطرح اصولگرایی همچنان در دایره انتخاب قرار داشته و گزینش نهایی بر اساس ساز و کارهای عملی و دقیق و صرفاً با اعلام رسمی دبیر هسته اعلام خواهد شد. بی تردید جبهه متحد اصولگرایان، اولویت اصلی را فراهم سازی بسترهای لازم جهت مشارکت عمومی در انتخابات بر اساس منویات مقام معظم رهبری و مداقه در تعیین نامزد اصلح قرار خواهد داد.

دبیر جبهه متحد اصولگرایان شهرستان دلفان

شیرعلی شهبازی

سلام دلفان برای کمیه مزبورمخصاصاً دبیر محترم آن؛ حاج شیرعلی شهبازی احترام ویژه ای قائل است و مطالبی هم که در آن خبر درج شده بود صرفاً پیش بینی های سایت بود نه هیچ چیز دیگر.

در آن خبر آمده بود که “هرچند همه داوطلبانی که برای مجلس نهم از دلفان و سلسله نام نویسی کرده اند اعلام کرده اند که اصولگرا هستند؛ امّا پیش بینی می شود داوطلب جبهه متحد اصولگرایان یکی از سه گزینه حجت الله سوری، علی چراغیان و مراد مرادی خواهد بود”.

در ادامه مطلب مذکور آمده بود “گفتنی است با اینکه در دوره های پیشین حجت الاسلام محمّدی در لیست جبهه متحد اصولگرایان قرار گرفته؛ امّا به احتمال زیاد می توان گفت در این دوره، وی جایی در این لیست نخواهد داشت”.

 در هر صورت باز هم تأکید می شود که مطالب ارائه شده، تحلیل و پیش بینی هایی بوده که با توجه فضای موجود حاکم بر انتخابات ارائه شده که سلام دلفان همچنان نیز به این تحلیل و پیش بینی معتقد است.