- سلام دلفان | اخبار شهرستان دلفان| نخستین سایت خبری تحلیلی در دلفان - http://salamdelfan.ir -

بیش از 137 فقره انشعاب رایگان در شهرستان دلفان واگذارشده است

به گزارش سلام دلفان فخرالدین حسن پوریان  در گفت و گو با خبرنگارایرنا گفت: این تعداد انشعاب به مددجویان کمیته امداد ، ایثارگران، مددجویان بهزیستی و مساجد شهرستان دلفان واگذار شده است .

وی افزود : از این تعداد 93 انشعاب روستایی و 44 انشعاب شهری می باشد.

وی ،از واگذاری بیش از هزار و 875 مورد انشعاب به شهروندان دلفانی خبر داد و گفت: تعداد 965 فقره از این تعداد روستایی و تعداد 910 فقره نیز شهری می باشند.

مدیر توزیع برق دلفان در ادامه به بهبود وضعیت روشنایی معابر این شهرستان اشاره کرد و بیان داشت :900 دستگاه چراغ روشنایی در مناطق مختلف نصب گردیده که از این تعداد تعداد480 دستگاه در روستاهای بخش مرکزی و تعداد 300 دستگاه در روستاهای بخش کاکاوند و تعداد 120 دستگاه در سطح شهر نورآباد نصب گردیده است.

به گفته وی ، با مساعدت مدیر عامل توزیع برق استان برای حل مشکلات و معضلات برق کاکاوند یک میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافت.

وی افزود: این اعتبار برای بهبود وضعیت و توسعه برق روستاهای بخش کاکاوند هزینه شده است .

در شهرستان دلفان 37 هزار مشترک برق خانگی ، تجاری ، صنعتی و کشاورزی وجود دارد .