- سلام دلفان | اخبار شهرستان دلفان| نخستین سایت خبری تحلیلی در دلفان - http://salamdelfan.ir -

تعهد کتبی دولت تدبیر و امیداز مردم +تصویر

 

منبع: مهر [1]