- سلام دلفان | اخبار شهرستان دلفان| نخستین سایت خبری تحلیلی در دلفان - http://salamdelfan.ir -

عکس/ حفاظت عجیب از روحانی در دانشگاه

عکس/ استقرار «دوشکا» در دانشگاه برای تامین امنیت روحانی