سلام دلفان
سلام دلفان
سلام دلفان
کد خبر: 34174
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۳
تعداد نظرات: . نظر
خانه » آخرین عناوین » وحشت ساواک از عكس امام خمينی+سند
Print This Post

تصویر و متن زیر سندی است که نشان می‌دهد نیروهای امنیتی رژیم پهلوی، حتی به وجود تصویری از امام خمینی بر دیوار یک مغازه هم حساسیت نشان می‌دادند. نیروهای ساواکی تصمیم گرفتند که صاحبان این تصاویر را تحت تعقیب و مواخذه قرار دهند.

به گزارش سلام دلفان – تصویر و متن زیر سندی است که نشان می‌دهد نیروهای امنیتی رژیم پهلوی، حتی به وجود تصویری از امام خمینی بر دیوار یک مغازه هم حساسیت نشان می‌دادند. نیروهای ساواکی تصمیم گرفتند که صاحبان این تصاویر را تحت تعقیب و مواخذه قرار دهند.

شماره: 5347 / ه‍
تاريخ: 7 / 9 / 46
تيمسار رياست سازمان اطلاعات و امنيت كشور
درباره : عكس خمينی
يک قطعه عكس خمينی و اشعار سروده شده توسط ميرزاحسن رحمتی كه در عكاسی چهره‌نمای مرند چاپ گرديده و يک قطعه ديگر از عكس خمينی كه از اسماعيل قنبری بدست آمده توسط ساواک جلفا به اين سازمان فرستاده شده است كه عيناً به پيوست تقديم می‌گردد.
ضمناً اطلاعات تكميلی از ساواک مزبور به شرح زير خواسته شده كه نتيجه متعاقباً به عرض خواهد رسيد.
1ـ آيا عكس‌های مزبور وسيله منابع آن ساواک به دست آمده يا خير؟ در صورت اول چرا گزارش خبری نشده است.
2ـ ميرزاحسين [حسن] رحمتی چه كاره است و سوابق وی چگونه می‌باشد و بيوگرافی ملصق به عكس مشاراليه را با چگونگی فعاليت وی تهيه و به اين سازمان ارسال دارند.
3- برای آن ساواک از كجا معلوم گرديده كه اشعار مزبور را ميرزاحسين [حسن] رحمتی سروده است مدارک كافی در اين مورد تهيه و گزارش نمايند.
4- مشخصات كامل اسماعيل قنبری با دو قطعه عكس و سوابق وی و نحوه فعاليت نامبرده مورد لزوم می‌باشد.
5ـ مدير عكاسی چهره‌نمای مرند را به آن ساواک احضار و در مورد چاپ عكسها اطلاعات كامل اخذ و نتيجه را با بيوگرافی ملصق به عكس يادشده به اين سازمان ارسال دارند.
رئيس سازمان اطلاعات و امنيت آذربايجان شرقی . سليمی
رونوشت به پرونده‌ حسن راحی [رحمتی] و قنبری ضميمه شد.
اوانی آقای كاشی
در صورتی كه از افراد ياد شده سابقه‌ای وجود دارد ارائه و در غير اين صورت نسبت به شناسايی و تكميل سوابق، در مورد كنترل آنان اقدام فرماييد. 16 / 9

وحشت از عكس امام خمينی+سند

منبع: مشرق

ارسال دیدگاه

زمان ورود کد امنیتی تمام شده. مجددا بارگزاری کنید

سلام دلفان
سلام دلفان
رفتن به نوارابزار