- سلام دلفان | اخبار شهرستان دلفان| نخستین سایت خبری تحلیلی در دلفان - http://salamdelfan.ir -

عکس/ وحشت صهیونیست‌ها از راکت‌های مقاومت

عکس/ وحشت صهیونیست‌ها از راکت‌های مقاومت

عکس/ وحشت صهیونیست‌ها از راکت‌های مقاومت

عکس/ وحشت صهیونیست‌ها از راکت‌های مقاومت