- سلام دلفان | اخبار شهرستان دلفان| نخستین سایت خبری تحلیلی در دلفان - http://salamdelfan.ir -

نورآباد کوچک نه ،دلفان بزرگ !

حمید نظری مدیر سایت لکستان و دانشجوی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه تهران:

نگاه نقادانه به سی دی تبلیغاتی یک از نامزدهای محترم مجلس نهم بهانه ای شد تا چند جمله ای در مورد شهرمان دلفان به رشته تحریر درآورم.
بنده ضمن ادای احترام به همه عزیزانی که با حضورشان در عرصه های سیاسی دغدغه اصلی اشان پیشرفت این شهر و دیار است باید بگویم که در گفتمانها و سخنرانی ها یشان دقت نظر بیشتری داشته و  مواظب گفتار و رفتار خود باشند چراکه همواره با دید نقادانه مردم مواجه خواهند شد .
یکی از این کاندیداها در  سخنرانی اشان در سی دی تبلیغاتی خود بطور ناخواسته وبصورت مکرر از شهر دلفان  به  تعبیر «نورآباد این شهر کوچک » یاد کرده اند که باید گفت خطاب شهر دلفان به شهری کوچک، خطابی درخور این شهر بزرگ نیست.بزرگ چه از لحاظ جغرافیایی و چه از لحاظ جامعه شناختی .شاهد مدعا این که  این شهرستان با مساحت 4200 کیلومتر وسیعترین شهرستان استان است و از لحاظ جمعیتی نیز از شهرهای متوسط استان می باشد .از طرفی از لحاظ قدمت تاریخی  نیز از مناطق کهن این سرزمین بوده و در نقشه جغرافیایی هزار سال قبل از میلاد در کتاب تاریخ سه هزار ساله ایران ، دلفان به همین نام در نقشه جغرافیایی که نام خیلی از شهرهای بزرگ کشور درآن وجود ندارد،  دیده می شود.از لحاظ جامعه شناسی و روانشناسی نیز دارای انسجام اجنماعی بالایی می باشد و طبق تحقیق انجام گرفته 97.8 درصد مردمان آن خانواده گرا بوده و اهمیت خانوده در نظر آنها بالاست. و مهمتر اینکه یک شهری  100 درصد شیعه مذهب و بدون اقلیت مذهبی است ومیزان مشارکت و حضور فعال آنها در مناسبتهای دینی و مذهبی  و حضور پررنگ آنها در هشت سال دفاع مقدس نیز مزید بر علت است.
وجود مردمانی سختکوش و اندیشمندانی فکور در این منطقه خود گواه بزرگی این دیار است.لذا بجای آن باید گفت شهری محروم که مظروف کوچکی برای مردمان بلند همت آنست .

مع الاسف  این شهرستان با این همه استعداد در شمار شهر های محروم کشور بوده و عدم توسعه یافتگی این شهرستان نیازمند مساعدتی همه جانبه از سوی دولتمردان و مسئولین شهرستان جهت توسعه و آبادانی آن است .و در جریانات سیاسی نیز به عدم اجماع و اتفاق نظر به عنوان آفت مخرب سیاسی این شهر می توان اشاره نمود و توجه به مسائل فردی و حزبی متاسفانه سرلوحه کار سیاستمداران شهر ستان بوده و در فرهنگ سیاسی  و درعنصری مثل انتخابات که تنها روزنه ترقی این شهر محروم است الگوی مسلط ، نظام طایفه ای و تعلقات فردی بجای تعلقات جمعی و شهری است.
ونتیجه آن نیزنبود امکانات و آمار بالای بیکاری ، اعتیاد و آوارگی و مهاجرت بی رویه به سایر شهرها و دوری از خانواده  با این همه گرایشهای خانوداگی و آب و خاکی  است.
سخن آخر اینکه :
شهر من ! ای شهر سوخته عصر جدید!  قسم به گرد فقر نشسته بر تارکت، به همت فرزندان تو روزی تقدیرت را عوض خواهیم نمود ….