سلام دلفان
سلام دلفان
سلام دلفان
کد خبر: 3901
تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۱
تعداد نظرات: . نظر
خانه » اخبار برتر » تشریح وظایف متقابل زن و شوهر از دیدگاه اسلام
Print This Post
متن کامل خطبه های نماز جمعه این هفته نورآباد؛
بسم الله الرحمن  الرحیم1/2/    91 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذلِكَ لاَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ امام پنجم عليه‏السلام فرمود: هيچ نكبتى به ...

بسم الله الرحمن  الرحیم1/2/    91

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذلِكَ لاَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

امام پنجم عليه‏السلام فرمود: هيچ نكبتى به انسان نمى‏رسد مگر بواسطه گناهى كه مرتكب مى‏شود .

موضوع خطبه اول: قوانین حاکم بر خانواده از دیدگاه اسلام

3-اطاعت زن از شوهر

با توجه‌ به‌ اينكه‌ شوهر سرپرست‌ خانواده‌ است‌،زن‌ بايد مطيع‌ اوباشد تا قوام‌ زندگي‌ حفظ‌ شود.زن‌ نافرمان‌ باعث‌ بهم‌ ريختن‌ زندگي‌ مي‌شود.ودر اين‌ خانه‌ ها،فرزندان‌ خوبي‌ تربيت‌ نمي‌ شوند.

سخن‌ پيامبر به‌ يكي‌ از زنان‌ درباره‌ وظايف‌ زنها

«رسول خدا(ص‌) به‌ حولاء كه‌ زيباترين‌ زن‌ بود ،گفت‌:

اي‌ حولاء!اگر زني‌ با عصبانيت‌ رويش‌ را از شويش‌ برگرداند،باخاكسترجهنم‌ كه‌ برچشمانش‌ سرمه‌ كشند،عذاب‌ مي‌ شود.

اي‌ حولاء!قسم‌ به‌ خدايي‌ كه‌ مرا به‌ پيامبري‌ مبعوث‌ كرد،اگر زني‌ لباس‌شوهرش‌ را پاره‌ كند ويا مويش‌ را بكند،ميخهاي‌ آتشين‌ جهنم‌ بر كفه‌دستهايش‌ فروبرند.

اي‌ حولاء!قسم‌ به‌ خدايي‌ كه‌ مرا به‌ حق‌ مبعوث‌ كرد،هرزني‌ كه‌ بدون‌اجازة‌ شوهرش‌ از خانه‌ بيرون‌ رودودرعروسي‌ شركت‌ نمايد،براو لعنت‌نازل‌ شود وبراي‌ هرقدمش‌،چهل‌ معصيت‌ نويسند…

اي‌ حولاء! قسم‌ به‌ خدايي‌ كه‌ مرا به‌ پيامبري‌ مبعوث‌ كرد،اگر زني‌ بدون‌اجازه‌ شوهر خود درخارج‌ از خانه‌ نماز بخواند همان‌ نماز را بر صورتش‌مي‌ زنند…

اي‌ حولاء!هرزني‌ كه‌ غير روزه‌ رمضان‌ بدون‌ اجازه‌ شوهر روزه‌ بگيرد،ازگناهكاران‌ است‌.

اي‌ حولاء!اگر زني‌ بدون‌ اذن‌ شوهر صدقه‌ بدهد،براي‌ زن‌ گناه‌ وبراي‌شوهر ثواب‌ مي‌ نويسند.

اي‌ حولاء!خليفه‌ خدا بر زن‌،شوهرش‌ (شوهر مؤمن‌)است‌.پس‌ اگرشوهر از او راضي‌ باشد،خداهم‌ از او راضي‌ است‌ واگر ناراحت‌باشد،خداهم‌ از او خشمگين‌ مي‌ شود.

اي‌ حولاء!هرزني‌ كه‌ نمازش‌ را بخو اند وخانه‌ دار باشد واز شويش‌اطاعت‌ نمايد،خدا گناهان‌ گذشته‌ وآيندة‌ اورا بيامرزد.

اي‌ حولاء!زن‌ نبايد از شوهر كاري‌ فوق‌ طاقتش‌ بخواهد ونبايد شكايت‌اورا به‌ بيگانه‌ وخودي‌ ببرد.

اي‌ حولاء!قسم‌ به‌ خدايي‌ كه‌ مرا به‌ پيامبري‌ مبعوث‌ كرد،هر زنيكه‌ درشدت‌ وسختي‌ ودر راحتي‌ وخوشي‌ از شوهرش‌ اطاعت‌ كند،خدا اورا باهمسر حضرت‌ ايوب‌ (ع‌)محشور كند.

اي‌ حولاء!زينت‌ خود را بر غير شوهرت‌ ظاهر ننما!اي‌ حولاء!حلال‌نيست‌ كه‌ زن‌ مچ‌ خودرا بر غير شوهرش‌ آشكار كند كه‌ اگر چنين‌كند،هميشه‌ در لعن‌ الهي‌ خواهد بود.

اي‌ حولاء!قسم‌ به‌ خدايي‌ كه‌ مرا به‌ راستي‌ به‌ نبوت‌ مبعوث‌ نمود،حق‌مرد بر زن‌ آنست‌ كه‌ هرگاه‌ اورا بخواند،شويش‌ را راضي‌ كتد.وهرگاه‌ امري‌ به‌ نمايد،مخالفت‌ نكند.ودر حاليكه‌ شوهرش‌ از او ناراضي‌است‌،راحت‌ در بستر نخوابداگرچه‌ شوهر به‌ او ظلم‌ كرده‌ باشد.وهرموقع‌ شوهر اورا براي‌ همخوابگي‌ خواست‌،خودرا از شوهرش‌ منع‌نكند اگرچه‌ بر جهاز شتر باشد.

اي‌ حولاء!برزن‌ واجب‌ است‌ كه‌ شوهر را از خود راضي‌ نگه‌ دارد واگرشويش‌ از او ناراحت‌ شد،نه‌ تنها نبايد زن‌ با غضب‌ به‌ شوهر نگاه‌ كندبلكه‌ بايد خودرا برپاي‌ شوهر بياندازد وببوسد وبر سر وصورتش‌ دست‌بكشد تا خدا هم‌ از او راضي‌ شود.

اي‌ حولاء!حق‌ زن‌ بر مرد اين‌ است‌ كه‌ شكم‌ زن‌ را سير كند ولباس‌ برايش‌فراهم‌ كند وبه‌ او نماز وروزه‌ وزكات‌ را بياموزد.

اي‌ حولاء!قسم‌ به‌ خدايي‌ كه‌ مرا به‌ حق‌ مبعوث‌ كرد،هر آينه‌ در معراج‌ دربازديد از جهنم‌ ديدم‌ كه‌ اكثر اهل‌ جهنم‌ زنانند.علت‌ را از جبرئيل‌پرسيدم‌.گفت‌ زيرا به‌ نعمت‌ كافر شده‌ اند.زيرا هرگاه‌ شوهر در تمام‌زندگي‌ به‌ اينها نيكي‌ مي‌ نمايد ولي‌ يك‌ كاري‌ خلاف‌ نظر آنها انجام‌ دهد،مي‌ گويند ما از اين‌ مرد خيري‌ نديديم‌!

اي‌ حولاء!حق‌ مرد بر زن‌ آنست‌ كه‌ از خانه‌ بيرون‌ نرود وشوهرش‌ رادوست‌ بدارد وبا او مهرباني‌ كند واز ناراحت‌ كردن‌ او خود داري‌ كند وبه‌عهد او وفا نمايد وبه‌ او اهانت‌ نكند وسعايت‌ اورا ننمايد ودرمالش‌خيانت‌ نكند ودر حضور شوهر زينت‌ كند ونمازش‌ را بخواند وغسل‌جنابت‌ وحيض‌ واستحاضة‌ خود را مواظب‌ باشد واگر اين‌ امور را بجاآورد درقيامت‌ بصورت‌ بكر ونوراني‌ محشور ميشود.پس‌ اگر شوهرش‌جزء بهشتي‌ ها باشد،اين‌ زن‌ در بهشت‌ هم‌ همسر شوهرش‌ مي‌ باشدودرغير اين‌ صورت‌ همسر يكي‌ از شهيدان‌ ميشود.

اي‌ حولاء!در زمانيكه‌ شوهرت‌ نيست‌،خودرا معطّر نكن‌.

اي‌ حولاء!هركدام‌ از شما زنها،مؤمن‌ به‌ خدا وروز جزا باشيد،نبايد براي‌غير شوهرش‌ زينت‌ كند ونبايد چادر خودرا بر غير شوهر باز كند كه‌ دراين‌ صورت‌،دين‌ خودرا فاسد نموده‌ است‌ وخدا را به‌ غضب‌ درآورده‌است‌

اي‌ حولاء!هر زني‌ كه‌ براي‌ شوهر چيزي‌ بياورد كه‌ اورا خوشحال‌ كند،دربهشت‌ از هر رنگي‌،غذاي‌ بهشتي‌ به‌ زن‌ مي‌ دهند ومي‌ گويند اين‌ درمقابل‌ آن‌ چيزي‌ است‌ كه‌ در دنيا انجام‌ دادي‌.

اي‌ حولاء!…در اين‌ موقع‌ حولاء عرض‌ كرد:يا رسول‌ الله!اينها حقوق‌ مرد بر زن‌ بود.زن‌چه‌ حقي‌ بر مرد دارد؟

فرمود:جبرئيل‌ آنقدر دربارة‌ زنها بمن‌ سفارش‌ كرد كه‌ گمان‌ كردم‌ حتي‌ اُف‌گفتن‌ به‌ زن‌ جايز نباشد.وجبرئيل‌ گفت‌:اي‌ محمّد!از خدا دربارة‌ زنان‌ پرواكن‌.براي‌ اينكه‌ زنها در دست‌ شما ضعبف‌ هستند.

آنها برشما حق‌ واجب‌ دارند زيرامضاجعت‌ باايشان‌ براي‌ شما حلال‌شده‌  وبراي‌ اينكه‌ زنهايتان‌،كودكان‌ شمارا درشكم‌ خود حمل‌ مي‌ كنند تااينكه‌ وضع‌ حمل‌ مي‌ كنند.

پس‌ با آنان‌ مهرباني‌ كنيد ودل‌ آنها را بدست‌ آوريد وآنهارا عصباني‌ نكنيدومهريه‌ را اگر به‌ آنها داده‌ ايد با زور از آنها پَس‌ نگيريد كه‌ در اينصورت‌عذاب‌ مي‌ شويد.پس‌ هرمردي‌ كه‌ به‌ صورت‌ زنش‌ سيلي‌ بزند،خدادستور مي‌ دهد كه‌ مالك‌ جهنم‌ هفتاد ضربه‌ در آتش‌ بر او بزند.وهرمردي‌كه‌ دستش‌ را براي‌ زدن‌ بر سر زن‌ مسلماني‌ فرود آورد،خدا دو دست‌ اورابه‌ ميخهاي‌ آتشين‌ جهنم‌ مي‌ كوبد…«رسائل‌ حجابيه‌ ج‌2ص‌947»و.( مستدرك الوسائل14/274)

بهشتی شد:«امام‌ صادق‌(ع‌) فرمود: در عهد رسولخدا(ص‌)،مردي‌ از انصار قصدمسافرت‌ داشت‌، هنگام‌ خارج‌ شدن‌ از خانه‌ به‌ همسرش‌ گفت‌: تا من‌برنگشته‌ام‌ از خانه‌ بيرون‌ نرو، چندي‌ بعد، پدرِ زن‌ بيمار شد. اين‌ زن‌شخصي‌ را خدمت‌ پيامبر(ص‌) فرستاد كه‌ شوهرم‌ گفته‌ از خانه‌ خارج‌نشو ولي‌ اكنون‌ پدرم‌ بيمار شده‌ است‌. مي‌توانم‌ به‌ عيادت‌ او بروم‌؟حضرت‌ جواب‌ فرمود كه‌ در خانه‌ بمان‌ و از شويت‌ اطاعت‌ كن‌! چند روزبعد خبر رحلت‌ پدرش‌ را به‌ او دادند. باز به‌ پيامبر(ص‌)پيغام‌ داد كه‌ آيامي‌توانم‌ بر جنازه‌ پدرم‌ حاضر شوم‌؟ حضرت‌ جواب‌ داد كه‌ در خانه‌بمان‌ و از شويت‌ اطاعت‌ كن‌! تا اينكه‌ پدرش‌ را بخاك‌ سپردند. وقتي‌شوهر از سفر آمدبازنش‌ نزد پيامبر رفت‌.پيامبر(ص‌) به‌ زن‌ بشارت‌ داد كه‌در مقابل‌ اطاعت‌ تو از شوهرت‌، خداوند تو و پدرت‌ را آمرزيد.» (مكارم الاخلاق/216   )

پیامبرص فرمود: اگر شوهر از زنش ناراضى باشد، عبادتهايش قبول نمى‏شود تا زمانى كه شوهر از او راضى شود(من لايحضره الفقيه4/14)

رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : جهاد زن، خوب شوهردارى كردن است .( ميزان الحكمة1/452  )

رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : بيشترين كسى كه بر زن حق دارد، شوهرش‏است وبيشترين كسى كه بر مرد حق دارد، مادرش است .( ميزان الحكمة -الخصال2/587)

رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : ملعون است ! ملعون است ! زنى كه شوهرش رابيازارد واورا ناراحت كند . وسعادتمند است زنى كه شوهرش رااحترام نمايد و در همه حالات مطيع او باشد .( كنزالفوائد1501)

«پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود:

«هر زنى كه براخلاق بد شوهرش صبر كند، خداوند سبحان ثواب حضرت آسيه را به او بدهد .»( مكارم الاخلاق/213

امام ششم عليه‏السلام : «بهترين زنان شما آن زنى است كه هرگاه به او عطا مى‏شود تشكر مى‏كند و اگر به او ندهند نيز راضى باشد» .

و فرمود: «بدترين زنان شما زن كم حياء، عبوس، فحّاش و سخن چين است» .( بحارالانوار100/240   )

رسولخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : «هرچه ايمان انسان بيشتر مى‏شود، علاقه‏اش به زن نيز بيشتر مى‏شود»( نوادر راوندى/12)

امام ششم عليه‏السلام : «زن قابل ارزش گذارى نيست ! نه خوبش و نه بدش . امّا زنهاى خوب ارزششان طلا و نقره نيست، بلكه او از طلا و نقره بالاتر است . و امّا زنهاى بد، ارزششان خاك هم نيست ! خاك از او بهتر است .»( الكافى5/332   )

«وقتي‌ زن‌ درخانه‌ كار مي‌كند و مثلاً وسيله‌اي‌ را از جايي‌برمي‌دارد و در جاي‌ ديگر مي‌گذارد، در اين‌ حال‌ خداوند به‌ اونظر مي‌كند. و هركه‌ خدا به‌ او نظر كند، او را عذاب‌ نمي‌كند.» (فرشته زمینی)

بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفی خسر.الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر

خطبه دوم:

1- شنبه:تأسيس سپاه پاسداران انقلاب اسلامى (1358 ه ش)

یکی از نعمتهای بزرگی که به ملت ایران عطا شد نعمت وجود سپاه پاسداران این شجره طیبه است.وقتی کارنامه این نهاد مقدس را مرور می کنیم بیاد لشکریان رسول الله می افتیم که همان حماسه را سپاه پاسداران در طول دفاع مقدس و بعد از آن داشتند.چقدر شهید دادند.چقدر جانباز و آزاده داشتند .خدمات سپاه به نظام اسلامی عظیم است

سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در خنثي كردن توطئه بزرگ رشادت‌ها و ايثارگري‌هاي جاودانه‌اي از خود به نمايش گذاشت و الگوي براي آزاديخواهان جهان شده است. اين نهاد تاثيرگذار در كشور همواره در عرصه‌هاي مختلف دفاعي، فرهنگي، سازندگي و علمي پيشقراول مبارزه با توطئه‌هاي گوناگون نظام سلطه بوده و هست.

 خداوند این نیرو را برای این انقلاب تا زمانی که  تحویل صاحب اصلیش بشود حفظ فرماید.

2-یکشنبه: روز ملى كارآفرينى: رمز سعادت انسان در سعى وتلاش ومجاهدت است.

سيره عملى رهبران اسلام،تشويق تلاشگران وتذكر به افراد بيكار وتنبل بوده است

پيشواى عالى قدر اسلام ، براى آن كه مسلمين را به كار و كوشش و به سعى و عمل تشويق كند و آنان را از تنبلى و بيكارى بر حذر دارد، عملا افراد زحمت كش و كارگر را مورد مهر و عنايت مخصوص خود قرار مى داد و به صور مختلف تشويقشان مى كرد. برعكس ، با بيكاران به تلخى و سردى برخورد مى نمود و مراتب نارضايى خود را صريحا اظهار مى فرمود.

انس بن مالك گفت : موقعى كه رسول اكرم از جنگ تبوك مراجعت مى كرد، سعد انصارى به استقبال آمد حضرت با او مصافحه كرد .حضرت دست سعد را زبر و خشن ديد.فرمود: چه صدمه اى و آسيبى به دستت رسيده است ؟

عرض كرد: يا رسول اللّه‏، من با طناب و بيل كار ميكنم و درآمدم را خرج معاش خانواده ام مى نمايم .رسول اكرم دست او را بوسيد و فرمود: اين دستى است كه آتش با آن تماس پيدا نمى كند.

روايت شده رسم پيغمبر اكرم اين بود كه وقتى با مردى برخورد مى كرد كه نيرو و قوتش مايه شگفتى آن حضرت مى شد، سوء ال مى كرد آيا حرفه اى دارد و به كارى مشغول است اگر جواب منفى بود، مى فرمود از چشم من افتاد.

اميرالمؤمنين ع فرمود وقتى كه اشياء باهم ازدواج كردند تنبلى با ناتوانى ازدواج كرد ونتيجه آن فقر شد.()

امام كاظم ع فرمودند خداوند سبحان آدم پرخواب وبيكار را دشمن دارد.()

متاسفانه عده كمى از افراد بجاى تلاش وكار و تهيه لقمه حلال، بخاطر تنبلى بدنبال تهيه پول راحت هستند لذا يا بدنبال قاچاق مى‏روند يا از راههاى كلاهبردارى و كلاشى وامثال آن پول درآورده كه معمولا زندگى راحتى ندارند .

عده ‏اى معتاد مى‏شوند . عده‏اى بخاطر كارهاى خلاف به زندان مى‏افتند . و عده‏اى ديگر زن وبچه خود را رها كرده و آنها را به امان خدا مى‏گذارند.همه این راهها نادرست است.راه درست زحمت کشیدن و نان حلال درآوردن است.

3- چهارشنبه: شهادت حضرت فاطمه زهراءس:

یکی از آثار معنوی زندگی پربرکت حضرت فاطمهُ،تاثیر گزاری آن حضرت در طول تاریخ در بشریت بوده است.حضرت باعث انسان سازی بسیاری از افراد بخصوص زنان شیعه شده اند.مادرانی که با پاکدامنی وعبادت خود انسانهای بزرگی چون شیخ انصاری تربیت کرده اند.چون امام امت ومقام رهبری و شهید بهشتی هزاران شهید والامقام را تربیت کرده اند وبه اسلام تحویل دادند.

زنانی که در سنگر علم چه در حوزه های علمیه  و چه در دانشگاه به درجات بالای علمی رسیدند.

زنانی که قبل و بعد از انقلاب در همه سنگرهایی که نیاز بود حاضرشدند.زنانی که در دوران منع حجاب رضاخانی ،هیچگاه حجاب خود را رها نکردند.زنانی که هرگز از عفاف و پاکدامنی فاصله نگرفتند. و زنان و مردانی که برای مظلومیت فاطمه زهرا اشک می ریزند و محبت او و فرزندانش را در دل دارند.

حضرت زهراءسند مظلومیت اهل بیت ع است.سند مظلومیت امامت است وباید مراسم فاطمیه را با عظمت برگزار کنیم که وهابیت از مراسم فاطمیه وحشت دارد.

لذا همچنان که در عاشورا ،همه از بزرگ وکوچک به عزاداری می پردازند در این روز هم هیئتها بیرون بیایند وعزاداری کرده سپس بطرف گلزار شهدا حرکت کنیم (اگر هوا مساعدبود)در مراسمی باشکوه شرکت نمایند تا انشاءالله از شفاعت اهل بیت بخصوص این بانوی دوعالم بهره مند شویم. و از حضور مبلغین هم استفاده برده سوالات شرعی وعقیدتی خودرا از ایشان بپرسید.

4-سخنی با جوانان: مساله خرافات از مسائلی که که همیشه در جوامعی که به خرد وعقل ومنطق کم اهمیت می دهند وجود داشته است.و خداوند یکی از وظایف پیامبر ص را مبارزه با این خرافات اعلام کرده است((.ویضع عنهم اصرهم والاغلال التی علیهم.))اعراف 157  یعنی پیامبراسلام ص  غل وزنجیرهای مردم را باز کند.همچنین خداوند عقل را بعنوان پیامبرباطنی در وجود ما قرار داده است واین عقل می تواند خوب را از بد تشخیص دهد لذا دراسلام آمده هرچه را عقل حکم کند،شرع هم حکم می کند.پس هرکه به عقلش عمل کندشکست نمی خورد.ولی کسانی که به عقل مراجعه نکنند بلکه تقلید کورکورانه داشته باشند یا به گمان وشک عمل کنند مشکل پیدا می کنند.

در روزهای گذشته شایع کردند که مردی 75ساله متولد شده وگفته باید کودکان زیر پنج سال را حنا ببندید والا می میرند!

این حرف به چند دلیل مردود و دروغ وباطل است.یکی اینکه عقل این امر را قبول نمی کند.نمی شود شخصی 75ساله متولد شود.از طرفی این شخص کیست که از مرگ افراد خبر می دهد؟سلسله پیامبران که تمام شد.امامان هم که فقط امام عصر وجود مبارکشان حفظ شده ودر قید حیاتند.وغیر از این دودسته،کسی حجت خدا نیست.

مساله دیگر اینکه کودکان حنا نبسته برای چی باید بمیرند؟چه رابطه ای بین حنا ونمردن است؟لذا این مساله خلاق عقل وخلاق قرآن وسنت است.وهیچ عالمی ومرجع تقلیدی وکارشناس دینی این را تایید نمی کند.

مردم بهوش باشند ومواظب باشند دنبال این خرافات نروند ودر هنگام تردید وشک به عالمان دینی مراجعه کنند((واما الحوادث الواقعه فارجعوا الی رواه احادیثنا فانهم حجتی علیکم))امام عصر عج فرمود :در حوادثی که برایتان پیش می آید به علما وفقها مراجعه نماتیید که آنها نماینده من هستند.

5-مسئله شرعی: اینهائی که سلف خر هستند فقط می توانند جنس تحویل بگیرند و اگر کشاورز نتوانست جنس را تهیه کند معامله بهم می خورد.ونمی توانند بجای جنس پول بگیرند  .

  6-  رسول خداص فرمود:مهدی مردی  از فرزندان من است.چهره او همانند ماه درخشان است.صورت او گندم گون وجسم وقامت وی رشید است.

«خدایا در ظهورش تعجیل بفرما…

ارسال دیدگاه

زمان ورود کد امنیتی تمام شده. مجددا بارگزاری کنید

سلام دلفان
سلام دلفان
رفتن به نوارابزار