- سلام دلفان | اخبار شهرستان دلفان| نخستین سایت خبری تحلیلی در دلفان - http://salamdelfan.ir -

عکس/ شاید روزگار یعنی همین(10)

انتظارتان برای شروع یک روز کاری و کسب نان حلال، صبرم را خجالت زده می کند

salamdelfan (1) [1] salamdelfan (2) [2] salamdelfan (3) [3]