- سلام دلفان | اخبار شهرستان دلفان| نخستین سایت خبری تحلیلی در دلفان - http://salamdelfan.ir -

دانش آموزان دلفانی هفته هوای پاک را گرامی داشتند

 به مناسبت هفته هوای پاک ،دانش آموزان دبستان توحید یک شهرستان دلفان با برپایی یک راهپیمایی این روز را گرامی داشتند .

 دانش آموزان با سر دادن شعارهایی در گرامیداشت هفته هوای پاک و با حمل دست نوشته هایی ضرورت اهمیت محیط زیست و هوای پاک و سالم را به شهروندان یادآور شدند .

مدیر آموزش و پرورش شهرستان دلفان با اشاره به اهمیت هوای پاک در زندگی امروزی مدارس را بهترین مکان برای ترویج فرهنگ زیست محیطی عنوان کرد .

‘احمد کاظمی ‘ افزود: دانش آموزان باید با دریافت آموزش های لازم و آگاهی از عوامل آلوده کننده هوا ضمن ارائه آموخته های خود به خانواده در امر مقابله با آلودگی هوا و حفظ محیط زیست همکاری کنند.

به گفته وی ، اگر اطلاع رسانی مناسب در سطح مدارس انجام شود، ترویج فرهنگ زیست محیطی در خانه و جامعه از طریق این دانش آموزان با سهولت بهتری انجام خواهد شد.

منبع: ایرنا