- سلام دلفان | اخبار شهرستان دلفان| نخستین سایت خبری تحلیلی در دلفان - http://salamdelfan.ir -

احتمال برکناری «سعود الفیصل»

منابع عربی از احتمال برکناری «سعود الفیصل» وزیرخارجه باسابقه سعودی پس از مرگ ملک عبدالله خبر می‌دهند.
 به گزارش خبرگزاری فلسطینی سما، پس از مرگ «ملک عبدالله» و حضور «ملک سلمان بن عبدالعزیز» در راس هرم پادشاهی آل سعود، تغییرات فراوانی در پستهای اساسی این کشور رخ داده و اکثر خاندان الشمری (نزدیکان ملک عبدالله) جای خود را به خاندان السدیری (نزدیکان ملک سلمان) داده اند.
در همین راستا، به نظر می رسد سعود الفیصل نیز از این تغییرات در امان نماند. منابع عربی «سلطان بن سلمان» فرزند پادشاه فعلی سعودی را دارای بیشترین بخت برای تکیه زدن به جایگاه وزارتخارجه عربستان می دانند.
منبع:مهر