- سلام دلفان | اخبار شهرستان دلفان| نخستین سایت خبری تحلیلی در دلفان - http://salamdelfan.ir -

خبرنگار شرق: فانی بی سواد و پر ادعا است!

محمد حسین نجاتی خبرنگار روزنامه شرق در صفحه توییتر خود در باره وزیر آموزش و پرورش دولت اعتدال نوشت:

“فانی” مصداقی است از شکل کنونی آموزش و پرورش: کم تحرک، بی سواد، پر ادعا، روتین و بی پول و بی برنامه ریزی در مسایل اقتصادی.