- سلام دلفان | اخبار شهرستان دلفان| نخستین سایت خبری تحلیلی در دلفان - http://salamdelfan.ir -

صنعت دلفان،چشم انتظار همت مسوولان

صنعت بوسیله انسانها بوجود آمده است و فرماندهان او انسانها هستند..صنعت بخش عظیمی از تحولی است که با رنسانس شروع شده که خود بخش عظیمی از عصر روشنگری است.
امروزه بر همگان واضح و مبرهن است که صنعت از پارامترهای کلیدی توسعه اقتصادی است که با بکارگیری انرژی پتانسیل و نبوغ جوان جامعه در مسیر درست خود، علاوه بر تکمیل و حیاط به سیکل و پروسه تولید، با کاهش فقر و فاصله طبقاتی اجتماع و ناهنجاریهای حاصل از آن ، افزایش میل به زندگی را با خود نیز به ارمغان خواهد آورد.

شهرک صنعتی علیمیرزائی دلفان [1]
پس نقش و حضور صنعت در توسعه همه جانبه بدیهی است و بدون شک ناحیه صنعتی نوراباد نیز با چنین رویکردی ایجاد گردید که در بدو شروع بکار ایجاد آن با تبلیغات وسیعی که باهدف ریشه کن کردن نسبی بیکاری انجام شد بارقه امید را بر دل و دیده جوانان جویای کار این منطقه محروم ایجاد نمود ولی متاسفانه دیری نپایید که علیرغم سرمایه گذاریهای کلان انجام گرفته ،واحدهای تولیدی ایجاد شده یکی پس از دیگری به بهانه مشکلات لاینحل تعطیل ومجریان آنها با تاراج سرمایه بانکهای عامل نوراباد متواری گردیده و بخشی از این سرمایه ها را در قالب سوله های احداثی بر جای گذاشته و و این ناحیه صنعتی را که با آمال فراوان ایجاد شده است را به ویرانه ای تبدیل نموده اند و با گذشت سالهای متمادی،هنوز توسط سازمان صنعت و معدن استان تعیین تکلیف نگردیده اندشهرک صنعتی علیمیرزائی دلفان [2]
شرکتهایی با نامهای پویا صنعت دلفان، الکترود پارس، لکوموتیو ریل آسیا،اوژن خودرو، دارا کفش، هرمز بافت دلفان، ایزوگام گوهر عایق، فولاد لرستان، نورد مقاطع دلفان ، نورکیا الکتریک که سهمشان درتوسعه و آبادانی نورآباد، فقط تاراج چند ده میلیاردی سرمایه بانکی شهرستان بوده و بس ، ..

شهرک صنعتی علیمیرزائی دلفان [3]
حال سوال افکار عمومی دلفان از مسوولین وقت صنعت استان این است که چه شد که عمر تولید در این شهرستان اینقدر کوتاه بود ونتوانست انتظارها را برآورده کند؟چرا در دادن مجوزها و اعتبارات مالی به متقاضیان غیر بومی به سوابق و تخصص و قابلیت فنی آنها توجهی صورت نگرفت؟

شهرک صنعتی علیمیرزائی دلفان [4]
علیرغم وجود موانع و مشکلات سخت افزاری و زیرساختی فراوان در این ناحیه صنعتی متروکه، هستند عزیزانی که با تمام توان به مصاف مشکلات رفته و و در عرصه تولید باقی مانده که تعدادشان نیز از انگشتان یک دست نیز کمتر بوه و با همت خود موجب شده اند که صدای چرخ تولید کماکان در این شهرستان به گوش برسد و زمینه اشتغال تعدادی از جوانان بیکار همشهری را فراهم نموده و با تمام کاستیهای موجود واحد نمونه کشوری نیز انتخاب شده اند

شهرک صنعتی علیمیرزائی دلفان [5]
از دیگر مشکلات گریبانگیر صنعت دلفان ، عدم هماهنگی و سازگاری بین شرکای برخی واحدهای صنعتی و معدنی خارج از ناحیه صنعتی میباشد که با مشکلات خودساخته شان سکوت مرگبار را بر ماشین آلات آن واحدها تحمیل نموده ومنجر به بیکار شدن کارگران نیز گردیده اند.. ..

شهرک صنعتی علیمیرزائی دلفان [6]
از مدیران صنعت استان انتظار میرود با تعیین تکلیف واحدهای تعطیل نوراباد و در صورت امکان تلاش در جهت احیای آنها گامی در راستای تغییر چهره نامناسب صنعت این شهرستان محروم بردارند و همچنین با فراهم نمودن زیرساختها و امکانات اولیه مورد نیاز تولید در ناحیه صنعتی با فوریت لوله کشی صنعتی گاز شهری،موجبات ادامه حیات واحدهای فعال را فراهم نمایند.
انتظار دیگر از مدیریت محترم صنعت استان ، تلاش درجهت ایجاد صنعت مادر و مولد در مناطق محروم استان بویژه نوراباد میباشد که بیش از این شاهد مهاجرت اجباری و علیرغم میل باطنی قشر متخصص و فنی نوراباد به سایر استانهای کشور نباشیم چرا که چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است.
والسلام .

مهندس محمدامین نوری،کارشناس شرکت ملی صنایع مس ایران