- سلام دلفان | اخبار شهرستان دلفان| نخستین سایت خبری تحلیلی در دلفان - http://salamdelfan.ir -

عکس/ مراسم تشییع همشیره رهبر معظم انقلاب

resized_955563_146 [1]

resized_955564_844 [2]

resized_955565_643 [3]

resized_955566_136 [4]

resized_955567_106 [5]

resized_955568_681 [6]

resized_955569_683 [7]

resized_955570_492 [8]

resized_955574_222 [9]

resized_955575_142 [10]

resized_955576_453 [11]

resized_955577_744 [12]

resized_955578_204 [13]

resized_955579_939 [14]

resized_955580_699 [15]

resized_955581_991 [16]

resized_955582_944 [17]

resized_955583_543 [18]

resized_955584_557 [19]

resized_955585_707 [20]