- سلام دلفان | اخبار شهرستان دلفان| نخستین سایت خبری تحلیلی در دلفان - http://salamdelfan.ir -

آیا انتصاب مدیران غیربومی توهین به جوانان متعهد و تحصیلکرده شهر نیست؟

1- یکی از مسائلی که مردم دلفان طی سالیان اخیر از آن به شدت رنج می برند و نسبت به آن معترض هستند حضور مدیران غیر بومی در ادارات شهر است.

از آنجایی که بیشتر این افراد از شهرستان همجوار یعنی سلسله هستند این مسئله موجب بروز سوء تفاهماتی میان مردمان صمیمی این دو دیار گشته است.

این مسئله موجب شده که در انتخابات دوره های اخیر مجلس، شعار اصلی کاندیداهای این عرصه استفاده از نیروهای بومی در ادارات شهرستان و خرج نیروهای غیربومی باشد و حتی کاندیداهای شهرستان سلسله نیز از این وعده برای جلب رأی مردم دلفان استفاده می کنند. چنانچه در انتخابات اخیر که نماینده از شهرستان سلسله انتخاب شد وی این وعده را به مردم داد و رأی نسبتاً بالایی را از مردم دلفان کسب نمود.

2- با آغاز دور جدید عزل و نصب ها مردم دریافتند که نه تنها نباید توقع خروج نیروهای غیربومی را داشته باشند بلکه ظاهراً باید منتظر ورود سری جدید مدیران غیربومی به شهر باشند!

متأسفانه مردم دریافتند که گوش شنوایی برای شنیدن مطالبات آنان وجود ندارد زیرا در اولین اقدام برای عزل و نصب ها شاهد حضور یک نیروی غیربومی دیگرهستند. حضور یک فرد غیربومی در رأس مدیریت دانشگاه پیام نور دلفان باز هم ابهامات و سؤالاتی را در اذهان مردم ایجاد کرده است.

مردم می خواهند بدانند در حالی که شهرستان دلفان خود دارای نیروهای متخصص و متعهد برای تصدی ریاست دانشگاه است به کدام دلیل و منطق باید از افراد غیربومی استفاده شود؟ آیا این توهین به مردم دلفان و جوانان مستعد، متخصص و متعهد این شهرستان نمی باشد؟!

البته صرف بومی بودن مسئولین نیز قطعاً انتظارات مردم و دانشجویان را برآورده نخواهد کرد چه اینکه دو مدیریت قبلی دانشگاه پیام نور از افراد بومی بودند که رضایت خاطر دانشجویان را فراهم نساختند.

3- اینکه این اتفاق با دستور مستقیم شخص ریاست دانشگاه پیام نور استان شکل گرفته است یا اینکه شخص نماینده در این امر نقش داشته است یا خیر مسئله ای که مسئولان باید جوابگو باشند امّا این امر چه با رضایت نماینده صورت گرفته باشد و چه با عدم رضایت وی،این شائبه را تقویت می کند که نماینده محترم قصد دارند که زمینه حضور هر چه بیشتر نیروهای شهرستان سلسله را در دلفان فراهم کنند. که البته این امر با وعده هایی که وی در این خصوص به مردم دلفان داده است سازگار نیست، مگر اینکه ایشان تصمیم خود را عوض کرده باشند که در هر صورت نیازمند شفاف سازی در پیشگاه مردم است.

هرچند عزل و نصب مدیران از اختیارات قانونی مدیران ارشد و مسئولان می باشد امّا مردم حق دارند بدانند چرا نباید از جوانان تحصیلکرده و متعهد شهر در رأس امور استفاده شود؟ آیا واقعاً در شهرستان دلفان هیچ کس توانایی اداره دانشگاه پیام نور را ندارد که با هزار حرف و حدیث افرادی را از شهرهای همجوار به کار می گمارند؟

در هر صورت ضمن احترام برای ریاست جدید دانشگاه، توقع می رود مسئولان ارشد استان و نماینده محترم مردم در مجلس پاسخ قانع کننده ای برای این سؤالات داشته باشند.