- سلام دلفان | اخبار شهرستان دلفان| نخستین سایت خبری تحلیلی در دلفان - http://salamdelfan.ir -

عکس/ هواپیمای ایرانی که عربستان اجازه فرود به آن نداد

<

عکس/ هواپیمای ایرانی که عربستان اجازه فرود به آن نداد