سلام دلفان
سلام دلفان
سلام دلفان
کد خبر: 54755
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۴
تعداد نظرات: . نظر
خانه » اخبار برتر » آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌اي راه و شهرسازي لرستان (پروژه جاده‌هاي نورآباد، الشتر، كوهدشت و دورود)
Print This Post

اداره کل راه و شهرسازي استان لرستان در نظر دارد عملیات اجرایی دو پرو‌ژه‌ را بر اساس شرایط ذکر شده به شرح اطلاعات و جزئیات مندرج در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی یک مرحله اي همراه با ارزیابی کیفی به شرکت پیمانکاري واجد شرایط واگذار نماید.

به گزارش سلام دلفان، مشخصات پروژه‌ها و شرايط شركت در مناقصه عمومي به شرح زير است:

-1 نام و نشانی مناقصه‌گزار: اداره کل راه و شهرسازي لرستان- خرم آباد- بلوار بهارستان – جنب بانک ملی
-2 موضوع مناقصه:
 1- اجراي آسفالت بیندر سه راه الشتر- نورآباد
 2- تکمیل قطعه دوم چهارخطه کوهدشت – خرم آباد
 3- تکمیل زیرگذر ترشاب شهرستان دورود
-3 زمان و محل دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 23 خرداد تا 2 تير 1394 به آدرس: اداره کل راه و شهرسازي- خرم‌آباد – بلوار بهارستان- جنب سیلو- اداره پیمان و رسیدگی
** ارائه اصل و کپی گواهی صلاحیت و آخرین آگهی تغییرات براي تحویل اسناد الزامی می‌باشد.
-4 زمان و محل تحویل پیشنهادها: مناقصه‌گران می‌بایست پاکات اسناد و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداري روز یک‌شنبه 7 تيرماه 1394 به آدرس دبیرخانه حراست راه و شهرسازي واقع در تقاطع جلال آل احمد و بلوار 60 متري، ثبت و تحویل نمایند.
-5 زمان بازگشائی پاکات: روز سه‌شنبه 9 تيرماه 1394
-6 مناقصات فوق در سایت اداره کل راه و شهرسازي استان لرستان به نشاني www.rul.ir و سایت ملی مناقصات www.iets.mporg.com ثبت می‌گردد.
-7 سایر شرایط مناقصه‌گران‌:
ارائه تأیید صلاحیت معتبر از معاونت برنامه‌ریزي و راهبردي
در مورد پروژه‌هاي آسفالت دارا بودن کارخانه آسفالت فعال در منطقه الزامی می‌باشد
ارائه مدارك ثبتی شرکت حاوي تصاویر (اساسنامه، آگهی آخرین تغییرات شرکت، آگهی تأسیس شرکت در روزنامه‌هاي رسمی و…)
داشتن سوابق و تجربیات و ارائه رضایت‌نامه از کارفرمایان مربوطه (‌ارئه تصویر قراردادها)
داشتن توان مالی لازم( مستندات مذکور در فرم‌هاي ارزیابی)
داشتن توان تجهیزاتی متناسب با پروژه (مستندات مذکور در فرم‌هاي ارزیابی)
-8 لازم است مناقصه‌گران ضمانت‌نامه بانکی را در پاکت الف، اسناد ارزیابی شرکت را در پاکت ب، پیشنهاد قیمت و آنالیز بها را در پاکت ج قرارداده و هر 3 پاکت فوق‌الذکر را لاك و مهر و همه پاکت‌ها را در لفاف مناسب تحویل نمایند.
(در صورت ارائه پاکات خارج از ترتیب ذکر شده در این بند، پاکت ارائه شده مخدوش اعلام می‌گردد.)
-9 کلیه مناقصه‌گران جهت انجام امور با مبلغ بیش از 12.000.000.000 ریال موظف به ارائه صورت مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی و یا اعضاي جامعه حسابداران رسمی می‌باشند. در صورت عدم ارائه صورت‌حساب مالی حسابرسی شده قیمت مردود اعلام خواهد شد.
روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي لرستان
 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌اي راه و شهرسازي لرستان (پروژه جاده الشتر، نورآباد، كوهدشت و دورود)

ارسال دیدگاه

زمان ورود کد امنیتی تمام شده. مجددا بارگزاری کنید

سلام دلفان
سلام دلفان
رفتن به نوارابزار