- سلام دلفان | اخبار شهرستان دلفان| نخستین سایت خبری تحلیلی در دلفان - http://salamdelfan.ir -

عکس/ یک گدای تهرانی در دوره قاجار

عکس/ یک گدای تهرانی در دوره قاجار [1]