- سلام دلفان | اخبار شهرستان دلفان| نخستین سایت خبری تحلیلی در دلفان - http://salamdelfan.ir -

عکس/سینما تابستانی آبادان در دهه 40

عکس/سینمای تابستانی آبادان در دهه 40