قبول شدگان در مقطع دکتری شهرستان دلفان سال ۱۳۹۴

• میلاد دهقانی دکترای مهندسی سازه

• سیده خدیجه مرادیان دکترای روانشناسی

• روح الله طالبوند دکترای حقوق خصوصی

• وحید نظری دکترای حقوق نفت وگاز

• فاطمه کرمی دکترای فیزیک دانشگاه شیراز

• مرتضی مرادی دولیسگانی دکترای مدیریت وبرنامه ریزی

• طهماسب حتمی دکترای شیمی دانشگاه کمپیناس کشور برزیل

• علی حسین عباسپوردکترای فیزیولوژی گیاهان زراعی

• عباس سعدی دکترا ی دانشگاه ملی رشته ی ادبیات عرب

• آقای علی اشرف احمدیان دکترای مدیریت بازاریابی

• علی رضا نظری (دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه شاهرود)

• علی نظریان (دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان)

حلاوت و شیرینی این قبولی ها چنان دلچسب و گواراست که جای تبریک گفتن دارد، مبارکتان باشد./ نیوتدبیر