- سلام دلفان | اخبار شهرستان دلفان| نخستین سایت خبری تحلیلی در دلفان - http://salamdelfan.ir -

عکس / شام غریبان همسر هادی نوروزی / تنهایی بر سر مزارش

خانواده مرحوم هادی نوروزی از مردم خواستند تا اجازه دهند همسر وی به تنهایی در شام غریبان وی سر مزارش باشد.همسر هادی نوروزی عکس / شام غریبان همسر هادی نوروزی / تنهایی بر سر مزارش
 همسر هادی نوروزی در شام غریبان وی

[1]