- سلام دلفان | اخبار شهرستان دلفان| نخستین سایت خبری تحلیلی در دلفان - http://salamdelfan.ir -

نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها در هیئت نظارت شهرستان ها اعلام شد.

ˈرضا دریکوندˈ روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار سلام دلفان افزود :نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی در هیات  نظارت شهرستان اعلام شد.

دریکوند افزود:از ۵8 پرونده نامزدهای این دوره که در هیات نظارت مورد بررسی قرار گرفت 9 نفر صلاحیت شان برای نامزدی در این دوره احراز نشد.

وی اظهار داشت: هیات نظارت برانتخابات استان نیز در یک فرصت ۱۰ روزه به بررسی شکایت نامزدهاخواهد پرداخت و در نهایت نتیجه بررسی و فهرست نهایی داوطلبان تایید صلاحیت شده را اعلام خواهد کرد.

وی گفت : داوطلبانی که صلاحیت شان در هیات نظارت احراز نشده است می توانند شکایت خود را به هیات نظارت بر انتخابات استان تحویل نمایند .

وی بیان داشت : در شهر نورآباد 49 صلاحیت شان تایید، ۸ نفر امنصرف و 9 نفر دیگر صلاحیت شان برای نامزدی در این دوره احراز نشدو در هفت چشمه16نفر تایید صلاحیت و 6نفر رد صلاحیت شدند.

فرماندار شهرستان دلفان گفت:نظر هیات نظارت بر انتخابات در خصوص بررسی صلاحیت ها، به عنوان فهرست نهایی تلقی شده و نامزدهای تایید شده می توانند دراین انتخابات شرکت کنند.