- سلام دلفان | اخبار شهرستان دلفان| نخستین سایت خبری تحلیلی در دلفان - http://salamdelfan.ir -

عکس/ ورزشگاه پاریس بعداز شنیده شدن صدای انفجار

عکس/ ورزشگاه پاریس بعداز شنیده شدن صدای انفجار