به گزارش سلام دلفان،آنچه پیش روی دارید، نه محصول کار عکاسان حرفه‌ای،که ثبت انقلاب از منظر دوربین های مردم است. مردمی که با دوربین‌های ابتدایی، لحظاتی «شگرف»را به ثبت رساندند. تصاویر پیش روی بخشی از یادگارهای مردم از روزهای خوب پیروزی است.

1-سخنرانی یک روحانی برای مردم در روزهای دفن شهدا دربهشت زهرا

2-میدان فردوسی تهران در روزهای اوج گیری انقلاب

3- زمین چمن دانشگاه تهران در روزهای اوج گیری انقلاب

  4 – تخریب یکی از مشروب فروشی‌ها توسط مردم در روزهای اوج گیری انقلاب

 5 – اجتماع مردم در میدان انقلاب در یکی از روزهای بهمن 57

6-به آتش کشیده شدن کامیون های ارتش توسط مردم در روزهای اوج گیری انقلاب

7- مراسم فرود آوردن مجسمه در یکی از میادین تهران

8- درب اصلی دانشگاه تهران در روزهای اوج گیری انقلاب

9 – نمایی از تشییع شهدای انقلاب در بهشت زهرای تهران

10- اجتماع مردم درمیدان انقلاب در یکی از روزهای بهمن 57

11-پذیرایی از تظاهر کنندگان توسط مردم دریکی از خیابان های تهران

 

12- داریوش فروهر در کنار جمعی از اطرافیان در راهپیمایی حمایت از رئیس دولت موقت

13- حضور کامیون های ارتش در خیابان های تهران درروزهای پایانی بهمن 57

14-نمادی از پیوستن ارتش به ملت

15- و سرانجام روز پیروزی…