به گزارشسلام دلفان،بازیگر فیلم گشت ارشاد در صفحه شخصی اینستاگرامش نوشت: تبریک میگم به تمام سینماگرانی که چه به حق چه به نا حق سیمرغ گرفتن، ولی به نظر من هنوز جشنواره خوب برگزار نمیشه و من در عجب هستم از جشن سرد اختتامیه، چرا این قدر بد سلیقه باید برگزار بشه.

متأسفانه با وجود این که قرار بود هنرمندان لباس رسمی بپوشن ولی باز هم اکثریت همکاران همان لباس‌های روزمره را به تن داشتن و برخی دیگر با لباس‌هایی متظاهر تا جلب توجه کنند.

چرا وقتی همکاران گرامی من که تعداد کمی هم هستن در محفل‌های مهم که جمع میشن با اکراه برای دیگری دست میزن، یا وقتی بروی سن میرن کلامی از ته دل از آنها نمیشنویم، متأسفانه بیشتر متظاهر هستن ولی سالی دیگر گذشت که خوب نبود و جشنواره خوبی هم نداشت البته منظورم برگزار بود نه فیلم ها./ افکار خبر