سلام دلفان
سلام دلفان
سلام دلفان
کد خبر: 7855
تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۳۹۲
تعداد نظرات: . نظر
خانه » یادداشت » اهداف اقتصادی دولت از منظر اسلام
Print This Post
در اقتصاد، اسلام مال و ثروت را ابزاری برای خدمت انسان می داند تا به وسیله آنها از زندگی معقول و مناسبی بهره مند شود و در جهت رشد وکمال ...

در اقتصاد، اسلام مال و ثروت را ابزاری برای خدمت انسان می داند تا به وسیله آنها از زندگی معقول و مناسبی بهره مند شود و در جهت رشد وکمال گام بردارد.                                                                                                  

از دیدگاه اسلام رشد و تعالی معنوی اصلی ترین فلسفه پیدایش انسان به شمار می آیدو از حسن جریان اقتصادی نیز بهترین و عالیترین وسیله رشد و تعلی معنوی فرد و جامعه معرفی شده و حیات دنیایی انسان پیوسته ترسیم کننده چهره حیات آخرتی اوست. از این رو اهداف اقتصادی باید با فلسفه آفرینش انسان هماهنگ و زمینه ساز رشد و ارتقای معنوی او گردد. بنابراین عمده ترین اهداف اقتصادی از نظر اسلام را می توان موارد زیر دانست :            

1- تحکیم ارزش های معنوی : همانطور که قبلا ذکر شد، از نظر اسلام، اقتصاد باید در خدمت رشد و تعلی معنوی انسان قرار گیرد. دولت از نظر اسلام برای رسیدن به اهداف اقتصادیش از قبیل زدودن فقر، ایجاد رفاه و اجرای عدالت  نه تنها از چارچوب های ارزشهای اخلاقی خارج نمی شود بلکه تحکیم ارزشها از اهداف اوست، از این رو در اسلام به نکات اخلاقی فراوانی سفارش و فعالیت های اقتصادی در زمره عبادت شمرده شده است. رفتار های اقتصادی همچون خمس و زکات و تلاش برای کسب درآمد و امرار معاش و… علی رغم اقتصادی بودن، عبادی هستند.                                   

2- بر پایی عدالت اجتماعی : یکی از اهداف اقتصاد از دید اسلام عدالت اجتماعی است  که دولت اسلامی برای تأمین آن می کوشد. پس هر جامعه ای کم وبیش در صدد ایجاد تأمین اجتماعی یا عدالت اجتماعی است که اسلام پیشنهاد می دهد به سه گونه زیر صورت بپذیرد:                                                                                                  

2-1-ایجاد کار در بخش خصوصی و تعاونی : ابتدا سعی بر این است که افراد به کار و کوشش وادار شوند. اگر کسی توانایی فراهم کردن مقدمات و ملزومات کار را دارد باید خود به آن بپردازد و در صورتی که امکانات لازم برای انجام کار را ندارد، با ایجاد زمینه کار و واگذاری وسایل آن و اعطای سرمایه مناسب، دولت ملزومات کار را برای وی فراهم می آورد تا بتواند در فعالیت اقتصادیِ مفید وارد شود و بر اساس تلاش و کوشش خود، زندگی مناسبی ترتیب دهد.                 

2-2- ایجاد کار در بخش عمومی : با توجه به اینکه انفال، متعلق به دولت اسلامی است، دولت برای کسانی که توان کار دارند ولی امکانات لازم آن را ندارند، زمینه های لازم را فراهم کند.                                                                 

2-3-تأمین هزینه زندگی افراد : در صورتی که فردی، توان کار در هیچ یک از بخش های تولیدی را نداشته باشد یا دولت در شرایط خاصی نتواند امکانات کار را برای وی فراهم کند، باید با پرداخت هزینه زندگی در حد کفاف ، نیاز های او را برطرف سازد.                                                                                                          

3- خود کفایی و استقلال اقتصادی: از اهداف دیگر اقتصاد از دید اسلام تأمین نیازمندی های جامعه اسلامی است. دولت اسلامی با حفظ استقلال اقتصادی، برنامه ریزی جهت جهت خود کفایی و قطع نیاز به دیگران را پی می گیرد و این بدان جهت است که قرآن کریم جامعه اسلامی را از زلت و وابستگی به دشمنان باز داشته و استقلال و توانمندی جامعه اسلامی را ارزش قلمداد کرده است.                                                  

4- رفاه عمومی و توسعه اقتصادی : از نظر اسلام اقتصاد تنها در صدد رفع نیاز های ضروری جامعه نیست بلکه برخورداری جامعه اسلامی از رفاهِ نسبی و استفاده از نعمت های بیشمار خداوند را مورد نظر قرار داده است. از این رو دولت اسلامی موظف به تأمین زندگی آرام و مناسب برای جامعه  است و امور اقتصادی را به گونه ای برنامه ریزی کند که با بهره گیری از ابزار های مشروع ومنابع مالی معرفی شده، همیشه جامعه رو به رشد و توسعه باشد.     

نکته قابل توجه، تشویق اسلام و پیشوایان دینی به رعایت حد کفاف است که این حد در روابط شخصی افراد مطرح می گردد و برای مغرور نشدن ایشان و غافل نماندن از یاد خداست وگرنه دولت اسلامی فراتر از این حد برنامه ریزی می کند.

ارسال دیدگاه

زمان ورود کد امنیتی تمام شده. مجددا بارگزاری کنید

سلام دلفان
سلام دلفان
رفتن به نوارابزار