- سلام دلفان | اخبار شهرستان دلفان| نخستین سایت خبری تحلیلی در دلفان - http://salamdelfan.ir -

اردوی جهادی دانشگاه های دلفان از دریچه دوربین

به گزارش سلام دلفان، اردوی جهادی تابستان شهرستان دلفان با حضور 115 نفر از دانشجویان دانشگاه های این شهرستان برگزار شد

 

اردوی جهادی نورآباد-22

ردوی جهادی نورآباد-3

اردوی جهادی نورآباد-1

اردوی جهادی نورآباد-17

اردوی جهادی نورآباد-19

اردوی جهادی نورآباد-20

اردوی جهادی نورآباد-23

اردوی جهادی نورآباد-25
ردوی جهادی نورآباد-4

ردوی جهادی نورآباد-5

ردوی جهادی نورآباد-11

منبع : لرستان خبر