- سلام دلفان | اخبار شهرستان دلفان| نخستین سایت خبری تحلیلی در دلفان - http://salamdelfan.ir -

هیئت سیدالشهدا ظهر عاشورا

سلام دلفان– عزاداری هیئت سیدالشهدای دلفان ظهر عاشورا

photo_2016-10-12_20-48-41 photo_2016-10-12_20-48-52 photo_2016-10-12_20-48-57 photo_2016-10-12_20-49-00 photo_2016-10-12_20-49-03 photo_2016-10-12_20-49-09 photo_2016-10-12_20-49-12 photo_2016-10-12_20-49-15 photo_2016-10-12_20-49-19 photo_2016-10-12_20-49-22 photo_2016-10-12_20-49-27