سلام دلفان
سلام دلفان سلام دلفان سلام دلفان سلام دلفان سلام دلفان سلام دلفان
سلام دلفان
سلام دلفان
کد خبر: 34174
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۳
تعداد نظرات: . نظر
خانه » آخرین عناوین » وحشت ساواک از عکس امام خمینی+سند
Print This Post

تصویر و متن زیر سندی است که نشان می‌دهد نیروهای امنیتی رژیم پهلوی، حتی به وجود تصویری از امام خمینی بر دیوار یک مغازه هم حساسیت نشان می‌دادند. نیروهای ساواکی تصمیم گرفتند که صاحبان این تصاویر را تحت تعقیب و مواخذه قرار دهند.

به گزارش سلام دلفان – تصویر و متن زیر سندی است که نشان می‌دهد نیروهای امنیتی رژیم پهلوی، حتی به وجود تصویری از امام خمینی بر دیوار یک مغازه هم حساسیت نشان می‌دادند. نیروهای ساواکی تصمیم گرفتند که صاحبان این تصاویر را تحت تعقیب و مواخذه قرار دهند.

شماره: ۵۳۴۷ / ه‍
تاریخ: ۷ / ۹ / ۴۶
تیمسار ریاست سازمان اطلاعات و امنیت کشور
درباره : عکس خمینی
یک قطعه عکس خمینی و اشعار سروده شده توسط میرزاحسن رحمتی که در عکاسی چهره‌نمای مرند چاپ گردیده و یک قطعه دیگر از عکس خمینی که از اسماعیل قنبری بدست آمده توسط ساواک جلفا به این سازمان فرستاده شده است که عیناً به پیوست تقدیم می‌گردد.
ضمناً اطلاعات تکمیلی از ساواک مزبور به شرح زیر خواسته شده که نتیجه متعاقباً به عرض خواهد رسید.
۱ـ آیا عکس‌های مزبور وسیله منابع آن ساواک به دست آمده یا خیر؟ در صورت اول چرا گزارش خبری نشده است.
۲ـ میرزاحسین [حسن] رحمتی چه کاره است و سوابق وی چگونه می‌باشد و بیوگرافی ملصق به عکس مشارالیه را با چگونگی فعالیت وی تهیه و به این سازمان ارسال دارند.
۳- برای آن ساواک از کجا معلوم گردیده که اشعار مزبور را میرزاحسین [حسن] رحمتی سروده است مدارک کافی در این مورد تهیه و گزارش نمایند.
۴- مشخصات کامل اسماعیل قنبری با دو قطعه عکس و سوابق وی و نحوه فعالیت نامبرده مورد لزوم می‌باشد.
۵ـ مدیر عکاسی چهره‌نمای مرند را به آن ساواک احضار و در مورد چاپ عکسها اطلاعات کامل اخذ و نتیجه را با بیوگرافی ملصق به عکس یادشده به این سازمان ارسال دارند.
رئیس سازمان اطلاعات و امنیت آذربایجان شرقی . سلیمی
رونوشت به پرونده‌ حسن راحی [رحمتی] و قنبری ضمیمه شد.
اوانی آقای کاشی
در صورتی که از افراد یاد شده سابقه‌ای وجود دارد ارائه و در غیر این صورت نسبت به شناسایی و تکمیل سوابق، در مورد کنترل آنان اقدام فرمایید. ۱۶ / ۹

وحشت از عکس امام خمینی+سند

منبع: مشرق

» ارسال نظرات

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

سلام دلفان
سلام دلفان
رفتن به نوارابزار